Kompetencia menedzsment

Kompetencia alatt a hatékony munkavégzéshez szükséges tudást, tapasztalatot, készségeket és képességeket értjük. A kompetenciának számos összetevője van, a tudáson és a jártasságokon kívül ide tartoznak a személyes értékek, a külön­böző személyiségvonások, viselkedési formák és motivációk.

A kompetenciák közvetlen kapcsolatban állnak a teljesítménnyel. A kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársat az különbözteti meg az átlagos teljesítőtől, hogy magasabb szintű kompetenciákkal rendelkezik.

Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment, amely segít a munkaköri követelmények és a személyi kompetenciák összehangolásában.

Kompetencia példák

Alapvető kompetenciák

 • Írásbeli készség
 • Beszédkészség
 • Numerikus készség
 • Számítástechnikai ismeret
 • Nyelvtudás
 • Kommunikáció
 • Együttműködés
 • Megbízhatóság
 • Teljesítményorientáció
 • Kezdeményezőkészség
 • Hitelesség, őszinteség
 • Tanulási készség

Munkahelyi kompetenciák

 • Szaktudás
 • Csoportmunka
 • Problémamegoldás
 • Rugalmasság
 • Ügyfél-orientáció
 • Kreativitás
 • Tervezés, szervezés
 • Cselekvőképesség
 • Magabiztosság
 • Kritikus szemlélet
 • Lehetőségek felismerése

Vezetői kompetenciák

 • Csoportvezetés
 • Befolyásolás, motiválás
 • Kapcsolatépítés
 • Tárgyalókészség
 • Döntéshozatal
 • Eredményorientáció
 • Stratégiai gondolkodás
 • Mások fejlesztése
 • Konfliktuskezelés
 • Üzleti szemlélet
 • Empátia

A munkaköri és a személyi kompetenciák meghatározására kompetencia szótár szolgál, amely a kompetencia definíciója mellett rövid szintleírásokat is tartalmaz. A különböző szintekre kidolgozott leírások elősegítik a kompetenciák egységes szemléletű értékelését. A szótár felhasználásával a helyi viszonyok figyelembevételével gyorsan össze lehet állítani a kompetencia térképet, amely a munkakörök betöltéséhez szükséges követelményeket tartalmazza.

A kompetencia rendszer lehetővé teszi a munkatársak 360 fokos (felettes, munkatárs, beosztott, stb.) értékelését on-line felületen, ami alapján összeáll a személyi kom­petencia profil. Ezt a munkaköri követelményekkel össze­vetve láthatóvá válnak az eltérések, amelyek megalapozzák a különböző humán alkalmazásokat (kivá­lasztás, mun­kaerő-fej­lesztés, bérezés, teljesítménymenedzsment, karriertervezés, tehet­ség­gondozás, személyügyi intézkedések).

Tanácsadói támogatás

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Tanácsadási szolgáltatásaink

A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.
A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.
Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.
A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.