Szervezeti hatékonyság

A gazdálkodó szervezetek egyre inkább rákényszerülnek a belső tartalékok feltá­rására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére. A gyakorlati tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a szerveze­teknél még számos racionalizálási lehetőség kínálkozik.

Hol rejlenek ezek a belső tartalékok? Néhány tipikus példa:

 • a vezetésnek nincs jövőképe
 • átfedések, párhuzamossá­gok, gazdátlan területek
 • hosszú átfutási és feldolgozási idők
 • nincs össz­hang a kapa­citások és a terhelések kö­zött
 • nincsenek vilá­gos teljesít­ménycélok
 • bürokratikus szervezet, lassú döntéshozatal
 • nem állnak rendelkezésre döntés-orientáló információk
 • motiválatlan, nem eléggé elkötelezett munkatársak
 • rossz szervezeti légkör
 • magas működési költségek, nem megfelelő költségfelelősség, költségtudat

Hatékonysági program főbb területei

A szervezetben rejlő tartalékok feltárására és megszüntetésére hatékonysági programot dolgoztunk ki. Ennek keretében széleskörű tapasztalatokkal rendelkező tanácsadóink a helyi szakemberekkel szoros együttműködésben feltárják a fennálló problémákat és racionalizálási javaslatokat dolgoznak ki. A szükséges tennivalókat jól áttekinthető projektekbe szervezzük és különböző megfontolások alapján prioritásokat állítunk fel.

A hatékonysági program keretében javasolt projektek következetes megvalósítása esetén jelentős mértékben fokozható a versenyképesség. Az összehangolt intézke­dések hatására várható eredmények a következők:

 • világos szervezet, egyértelmű felelősségek, hatáskörök
 • nagyobb szervezettség, transzparens folyamatok, átlátható működés
 • gyorsabb átfutási és feldolgozási idők
 • megalapozottabb döntések, gyorsabb reagálás
 • erőforrások (munkaerő, anyag, eszköz, energia) jobb kihasználása
 • költségtudatos magatartás, fajlagos költségek csökkenése
 • változások szükségességének felismerése, változások generálása
 • jobb kommunikáció, kevesebb félreértés
 • motiváltabb, elkötelezett munkatársak
 • termelékenység növelése, versenyképesség javítása

A Larskol hatékonysági program főbb eszközei

Tanácsadóink gaz­dag eszköztárral rendelkeznek a ha­tékony szervezet kialakításához:

 • Szervezeti modell

  A szervezet levezetése a stratégiából, korszerű, hatékony, ügyfélorientált szervezet kialakítása

 • Folyamatok optimalizálása

  A szervezet levezetése a stratégiából, korszerű, hatékony, ügyfélorientált szervezet kialakítása

 • Feladat-hatásköri szabályozás

  A felelősségek, a hatáskörök és a döntési szintek szabályozása; átfedések, párhuzamosságok, gazdátlan területek feltárása

 • Munkaköri szerepek tisztázása

  A munkakör célját, a fő felelősségeket, a teljesítménymutatókat, valamint a követelményeket rögzítő pontos munkaköri specifikáció

 • Besorolási rendszer

  Transzparens, logikus besorolási rendszer kialakítása a bérpolitika megalapozásához

 • Létszámtervezés

  Létszám meghatározása a feladatokból kiindulva, valamint létszámvizsgálat a költségek oldaláról

 • Költség hatékonyság

  A célokból és a feladatokból kiindulva a szükséges és az indokolt mértékű költségek és ráfordítások meghatározása, költségek nyomonkövetése

 • Teljesítmény-menedzsment

  A teljesítménycélok meghatározása és összehangolása, a teljesítmény követése és értékelése

 • Szervezeti kultúra-vizsgálat

  A jelenlegi szervezeti kultúra felmérése, a jövőbeli kívánatos kultúra meghatározása, valamint a szükséges változtatások irányának definiálása

 • Változásmenedzsment

  Vezetők támogatása a változások szükségességének felismerésétől és generálásától kezdődően egészen a gyakorlati bevezetéséig

Tanácsadói támogatás

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Tanácsadási szolgáltatásaink

A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.
Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.
A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.
Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.
A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.