HR és szervezetfejlesztési tanácsadás

Az emberek minden szervezet nélkülözhetetlen elemei. Jellemzőik, és munkavégzésük során tanúsított magatartásuk olyan kitüntetett szereppel bír, melynek eredményeként egyes szervezetek, intézmények sikeresebbek, míg mások kevésbé. Az emberi erőforrás menedzsment végső célja a szervezeti hatékonyság támogatása. Ennek konkrét tartalma szervezetenként változhat, ám a kívánatos szervezeti végeredmény mindig a versenyképes termék, illetve a hatékony szolgáltatás.

BÉRTERVEZÉS, BÉRMODELLEZÉS

A szervezeten belüli bérek belső egyensúlyának vizsgálata
Belső és külső bérösszehasonlítások alapján rövid és középtávú bérpolitika kidolgozása
Bérpiaci felmérések tervezése és végrehajtása, ezek alapján a vállalati ösztönzési rendszer versenyképességének vizsgálata
Általános és merit alapú,  dolgozói szintű béremelés meghatározása
Béremelési alternatívák költségszámítása

KOMPETENCIA ÉRTÉKELÉS

Kompetencia értékelési rendszer tervezése és bevezetése
Vállalati tudás és kompetenciamátrix kialakítása
A munkaköri követelmények, valamint a meglévő tudás, ismeretek, kompetenciák felmérése alapján személyzetfejlesztési terv kialakítása
Munkaerő-fejlesztési és képzési programok kidolgozása
Karrier- és utánpótlás tervezési rendszerek bevezetése

HR STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA

A szervezeti stratégiához igazodó HR stratégia kidolgozása
A HR stratégia megvalósítását szolgáló éves akciótervek meghatározása
A stratégia visszamérését támogató monitoring rendszer kialakítása
HR stratégia kommunikációjának támogatása

BÉRFELMÉRÉSEK, HR ÉS MENEDZSMENT KUTATÁSOK

Korszerű informatikai megoldásokkal támogatott HR és menedzsment felmérések tervezése és lebonyolítása az alábbi témakörökben:
- bérpiaci, fizetési felmérések
- dolgozói elégedettség vizsgálatok
- kultúrakutatások
- HR benchmarking kutatások
- cafetéria vizsgálatok

MUNKAKÖRI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUNKAKÖRÉRTÉKELÉS

A szervezet tevékenysége alapján a munkakör-családok és szerepek meghatározása
Munkakör-elemzés, a munkaköri szerepleírások és tudásmátrix kidolgozása
A munkakör értékét, súlyát kifejező transzparens, logikus, munkakörértékelés végrehajtása
A bérrendszer alapjául szolgáló munkaköri és bérbesorolási rendszer kialakítása

BÉR ÉS ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER KIDOLGOZÁSA

A vállalati stratégiához igazodó transzparens és motiváló vállalati bérrendszer kidolgozása
Az egyéni teljesítményeken alapuló prémiumrendszer kialakítása
Hosszútávú ösztönzési rendszerek (részvényjuttatás, cash plan) tervezése és bevezetése
Juttatási rendszerek teljes körű felülvizsgálata, fejlesztése.
Cafeteria rendszerek tervezése, bevezetése, szabályzat kidolgozása és a rendszer teljeskörű adminisztrációja
Bér és érdekképviseleti tárgyalások szakmai megalapozása, kommunikációs stratégia kialakítása

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA

A szervezeti és az egyéni célok között összhangot teremtő teljesítményértékelési rendszer tervezése
A teljesítményértékelési ciklus tevékenységeinek és ütemezésének meghatározása
TÉR kézikönyv és nyomtatványok kidolgozása
A teljesítménycélok tervezése, összehangolása
A teljesítményértékelési valamint az ehhez kapcsolódó többi HR rendszer (bér, munkaerő-fejlesztés, karriertervezés összehangolása

SZERVEZETI KULTÚRA

Elkötelezettségi és elégedettségi felmérések tervezése és végrehajtása
A jövőbeli szervezeti kultúra meghatározása, a megcélzott kultúra eléréséhez szükséges változások
A vezetők érdekeltségének és elkötelezettségének megteremtése az új stratégia és szervezeti célok iránt
Az összevonásra kerülő szervezetek kultúrájának meghatározása, a kulturális különbségek felismerése és kezelése

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG

Szervezeti modell kialakítása
A célok lebontásával a feladatok, hatáskörök szabályozása, döntési szintek meghatározása
Folyamatok optimalizálása, átfedések és párhuzamosságok felismerése és megszüntetése
Indokolt létszám meghatározása
Erőforrások (munkaerő, anyag, eszköz, energia) jobb kihasználása
Motivációs rendszer fejlesztése
A jelenlegi szervezeti kultúra felmérése, a jövőbeli kívánatos kultúra meghatározása

LÉTSZÁMTERVEZÉS

A jelenlegi folyamatok és teljesítmények elemzése
Munkanapfelvétel, normázás
Az indokolt létszám meghatározása a tevékenységek elemzése és a működési költségek felülvizsgálata alapján
A funkciók szerinti létszámmegoszlás meghatározása

FOLYAMATOK RACIONALIZÁLÁSA

A jelenlegi tevékenységek/folyamatok áttekintése, a nem optimális folyamatok részletes vizsgálata
Az átfedések, párhuzamosságok feltárása
Gyorsabb átfutási és feldolgozási idők
Feladatok pontos elhatárolása
Döntési szintek és kompetenciák szabályozása
Döntés-hatáskori (RACI) mátrix kidolgozása
Folyamatok optimalizálása és a célok, felelősségek összehangolása

HR AUDIT, OUTSOURCING

A jelenlegi HR tevékenységek szakmai és költség auditja
A potenciálisan kiszervezhető tevékenységekre vonatkozó költséghatékonysági elemzések elkészítése
A HR tevékenységek szolgáltatási szerződésen alapuló ellátása (teljeskörűen vagy részlegesen)