HR tanácsadás

Az emberek minden szervezet nélkülözhetetlen elemei. Jellemzőik, és munkavégzésük során tanúsított magatartásuk olyan kitüntetett szereppel bír, melynek eredményeként egyes szervezetek, intézmények sikeresebbek, míg mások kevésbé. Az emberi erőforrás menedzsment végső célja a szervezeti hatékonyság támogatása. Ennek konkrét tartalma szervezetenként változhat, ám a kívánatos szervezeti végeredmény mindig a versenyképes termék, illetve a hatékony szolgáltatás.

HR stratégia kidolgozása

 

A szervezeti stratégiához igazodó HR stratégia kidolgozása
A HR stratégia megvalósítását szolgáló éves akciótervek meghatározása
A stratégia visszamérését támogató monitoring rendszer kialakítása
HR stratégia kommunikációjának támogatása

 

 

Munkaköri rendszer kialakítása

 

A szervezet tevékenysége alapján a munkakör-családok és szerepek meghatározása
Munkakör-elemzés, a munkaköri szerepleírások és tudásmátrix kidolgozása
A munkakör értékét, súlyát kifejező transzparens, logikus, munkakör-értékelés végrehajtása
A bérrendszer alapjául szolgáló munkaköri és bérbesorolási rendszer kialakítása

 

 

Teljesítményértékelési rendszer kialakítása

 

A szervezeti és az egyéni célok között összhangot teremtő teljesítményértékelési rendszer tervezése
A teljesítményértékelési ciklus tevékenységeinek és ütemezésének meghatározása
TÉR kézikönyv és nyomtatványok kidolgozása
A teljesítménycélok tervezése, összehangolása
A teljesítményértékelési valamint az ehhez kapcsolódó többi HR rendszer (bér, munkaerő-fejlesztés, karriertervezés összehangolása

Bérpolitika, ösztönzési rendszer tervezése

 

A szervezeten belüli bérek belső egyensúlyának vizsgálata
Belső és külső bérösszehasonlítások alapján rövid és középtávú bérpolitika kidolgozása
Bérpiaci felmérések tervezése és végrehajtása, ezek alapján a vállalati ösztönzési rendszer versenyképességének vizsgálata
A vállalati stratégiához igazodó transzparens és motiváló vállalati bérpolitika kidolgozása
Az egyéni teljesítményeken alapuló prémiumrendszer kialakítása
Hosszútávú ösztönzési rendszerek (részvényjuttatás, cash plan) tervezése és bevezetése
Juttatási rendszerek teljes körű felülvizsgálata, fejlesztése.
Cafeteria rendszerek tervezése, bevezetése, szabályzat kidolgozása és a rendszer teljeskörű adminisztrációja
Bér és érdekképviseleti tárgyalások szakmai megalapozása, kommunikációs stratégia kialakítása

 

 

Személyzetfejlesztés, karrier- és utánpótlástervezési rendszer

 

Kompetencia értékelési rendszer tervezése és bevezetése
Vállalati tudás és kompetenciamátrix kialakítása
A munkaköri követelmények, valamint a meglévő tudás, ismeretek, kompetenciák felmérése alapján személyzetfejlesztési terv kialakítása
Munkaerő-fejlesztési és képzési programok kidolgozása
Karrier- és utánpótlás tervezési rendszerek bevezetése

Belső munkaerőpiaci elemzések

 

A vállalat munkaerő-állományának statisztikai elemzése a belső egyensúlytalanságok megszüntetése végett.
Statisztikai módszertan segítségével felfedjük a munkavállalók motiválásában, megtartásában és megszerzésében rejlő problémákat.

 

 

Szervezeti kultúra

 

Elkötelezettségi és elégedettségi felmérések tervezése és végrehajtása
A jövőbeli szervezeti kultúra meghatározása, a megcélzott kultúra eléréséhez szükséges változások
A vezetők érdekeltségének és elkötelezettségének megteremtése az új stratégia és szervezeti célok iránt
Az összevonásra kerülő szervezetek kultúrájának meghatározása, a kulturális különbségek felismerése és kezelése

 

HR outsourcing

 

A jelenlegi HR tevékenységek szakmai és költség auditja
A potenciálisan kiszervezhető tevékenységekre vonatkozó költséghatékonysági elemzések elkészítése
A HR tevékenységek szolgáltatási szerződésen alapuló ellátása (teljeskörűen vagy részlegesen)

 

 

HR és menedzsment felmérések és kutatások

Korszerű informatikai megoldásokkal támogatott HR és menedzsment felmérések tervezése és lebonyolítása az alábbi témakörökben:
dolgozói elégedettség vizsgálatok
kultúrakutatások
bérpiaci, fizetési felmérések
HR benchmarking kutatások
cafetéria vizsgálatok

Hatékonyságnövelés és szervezetfejlesztés

A gazdasági környezet és a fokozódó verseny egyre inkább rákényszeríti a gazdálkodó szervezeteket a belső tartalékok feltárására, a hatékonyság és a versenyképesség fokozására. A tapasztalat mégis az, hogy az ilyen irányú erőfeszítések ellenére még mindig számos racionalizálási lehetőség kínálkozik. A belső működésben rejlő tartalékok feltárására és kiaknázására szolgáló hatékonyságnövelő program segítségével könnyen észrevehetjük a pazarlásokat és a költségcsökkentési lehetőségeket.

Szervezeti stratégia kidolgozása

 

A szervezet küldetése alapján a szervezeti és szakterületi stratégiák kidolgozása
A célok levezetése a stratégiából, a hosszú távú tervek lebontása üzleti és szakterületi tervekre
A stratégiai tervek elérését szolgáló kritikus sikertényezők meghatározása
A stratégia megismertetését szolgáló kommunikációs terv kidolgozása

 

 

Szervezet-fejlesztés

 

A stratégiából kiindulva a szervezeti modell kialakítása, a különböző szakterületek céljainak, egymás közötti együttműködésének meghatározására
A célok lebontásával a feladatok, hatáskörök szabályozása, döntési szintek meghatározása
Folyamatok megszervezése, átfedések és párhuzamosságok felismerése és megszüntetése
Szervezeti alternatívák vizsgálata, különböző szervezeti változatok elemzése
Szervezeti működési szabályzat kidolgozása
A munkaköri szerepek tisztázása, az elvárásokat rögzítő munkaköri specifikáció kidolgozása

 

 

Szervezeti hatékonyság növelése

 

Szervezeti diagnosztika, a jelenlegi helyzet felmérése (folyamatok, létszám, költségek)
A működésben rejlő tartalékok feltárása és racionalizálási lehetőségek kidolgozása
Változások menedzselése

Folyamatok racionalizálása

 

A jelenlegi tevékenységek/folyamatok áttekintése, a nem optimális folyamatok részletes vizsgálata
Az átfedések, párhuzamosságok feltárása
Feladatok pontos elhatárolása
Döntési szintek és kompetenciák szabályozása
Folyamatok optimalizálása és a célok, felelősségek összehangolása

 

 

Létszámtervezés

 

A jelenlegi folyamatok és teljesítmények elemzése
Az indokolt létszám meghatározása a tevékenységek elemzése és a működési költségek felülvizsgálata alapján
A funkciók szerinti létszámmegoszlás meghatározása

 

 

Költség-kontrolling

 

Költséghelyek kialakítása, költségtervezési rendszer finomítása
Tervezett, tényleges és indokolt költségek számítása
A költségek átláthatóságának megteremtésével a működésben rejlő gazdaságtalanságok feltárása
Racionalizálási lehetőségek feltárása
A költségtudatos és felelős magatartás megteremtése

Kontrolling

 

Kontrolling rendszer tervezése és kialakítása
Terv-tény elemzések, értékelések, összefoglaló tájékoztatók rendszerének kidolgozása
A kontrolling tevékenységgel kapcsolatos irányelvek, szabályzatok kidolgozása
Kontrolling információs rendszerben tervezése, az adatbázisok kialakítása
A vezetői információs rendszer tervezése és kivitelezése

 

 

Projektmenedzseri tevékenység

 

a vállalati ügyfelek működési folyamatainak gyors átvilágítása
az azonosított problémák megoldásához szükséges tanácsadói tenderek kiírása
a költség- és minőség hatékony tanácsadó/tanácsadók kiválasztása egy előre meghatározott érdek-független protokollon keresztül
projektvezetés, a megbízóoldali projektképviselet
a projekttermékek és eredmények minőségbiztosítása és átvétele
a projekt eredményeinek utólagos értékelése

Letölthető szolgáltatásismertető anyagok

 

Töltse le pdf-es bemutató anyagainkat, melyekben részletesen bemutatjuk az adott témakörben kínált tanácsadási szolgáltatásainkat.