Szervezeti kultúra

A szervezeti kultúra a szervezetekben megnyilvánuló értékek, hiedelmek, szokások és viselkedési normák összessége. Olyan informális rendszer, amely a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére, emellett a szervezet egészének hatékonyságát is befolyásolja.

A szervezeti kultúra fontossága a szervezetek számára:

  1. Meghatározza a szervezet identitását: A szervezeti kultúra segít meghatározni a szervezet célját, értékeit, misszióját és vízióját. 

  2. Segíti a dolgozók beilleszkedését: A szervezeti kultúra segít a dolgozóknak azonosulni a szervezet értékeivel és normáival, ami segít a beilleszkedésükben. 

  3. Hatással van a munkahelyi légkörre: A pozitív szervezeti kultúra segít létrehozni egy pozitív munkahelyi légkört, amely elősegíti a dolgozók elégedettségét és motivációját. 

  4. Segít a szervezeti célok elérésében: A szervezeti kultúra segít a dolgozóknak megérteni a szervezet céljait és értékeit, és ezzel összhangban cselekedni. 

  5. Segíti a változások kezelését: A pozitív szervezeti kultúra segít a szervezetnek megváltoztatni a működési módszereit és alkalmazkodni a változó piaci környezethez. 

  6.  Hatékonyabb kommunikáció: A pozitív szervezeti kultúra segíti a hatékonyabb kommunikációt a szervezetben. 

Szervezeti kultúra felmérés

Nincs két egyforma cég, minden egyes szervezet más kultúrával rendelkezik. A szervezeti kultúra alapvető hatással van a teljesítményre. Kimagasló teljesítmény csak kreatív, alkotó, ösztönző légkör mellett érhető el.
A teljesítményt jelentős mértékben befolyásoló szervezeti légkört elsősorban a vezetők tevékenysége határozza meg.
A jelenlegi szervezeti kultúra felmérésének hatékony eszköze a dolgozói elégedettség-vizsgálat, amelynek során kérdőíves formában különböző témákat lehet vizsgálni:

A vizsgálat főbb lépései:

01
Kérdőív összeállítása
A fenti témakörökben 300 tételes kérdőív adatbázis felhasználásával lehet kialakítani a helyi sajátosságokhoz illeszkedő kérdőívet.
02
Válaszok begyűjtése
Online kérdőív kiküldése és kitöltése a munkatársak részéről.
03
Válaszok feldolgozása
Kérdőívek feldolgozása, az erősségek, a gyengeségek, valamint a fejlesztendő területek azonosítása.
04
Hatékonysági javaslatok kidolgozása
Válaszok kiértékelését követően a hatékonysági javaslatok kidolgozása

A dolgozói elégedettség-vizsgálat hatékony lebonyolítására online és manuális módon is kitölthető kérdőív áll rendelkezésre.

Tanácsadói támogatás

Tanácsadóink a felmérés gyors lebonyolítása mellett a fejlesztendő területek meghatározásában, a racionalizálási javaslatok kidolgozásában és a szükséges változások generálásában is támogatást nyújtanak. A felmérés későbbi megis­métlésével nyomon lehet követhetni az időközben végbement változásokat.

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Tanácsadási szolgáltatásaink

Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.
Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.
A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.
Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.
A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.