Teljesítményértékelési rendszer kialakítása

A teljesítményértékelés hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez. A teljesítménymenedzsment közös gondolkodás a vezetők és a beosztottak között:

 • a vezetők a tervekre összpontosítva próbálják megnyerni a beosztottakat a célok eléréséhez,
 • a beosztottak a tervekkel azonosulva elkötelezett munkával járulnak hozzá a célok eléréséhez.

Néhány szempont, hogy miért fontos a jó teljesítmény:

 • üzleti eredmény
 • termelékenység, hatékonyság, versenyképesség
 • bevétel, piaci részesedés, vevői elégedettség
 • fejlődés, innováció
 • tehetségek megszerzése, megtartása

A teljesítménymenedzsment összhangot teremt a szervezeti célok és az egyéni célok között.
A célok forrása a stratégia és az üzleti terv, de a munkatársak fejlesztését, a fennálló problémák megoldását és a szükséges változásokat is be lehet építeni a teljesítménycélok közé.

A teljesítménymenedzsment rendszer előnyei a vezetők számára

 • Hatékony kommunikáció az üzleti tervekről és a prioritásokról
 • Eszköz a fejlesztendő területek és lehetőségek meghatározására
 • A munkatársak fejlesztése a jelenlegi munkakörben és felkészítés összetettebb munkák ellátására
 • Hatékony kétirányú kommunikáció a főnök és a beosztott között
 • Hatékony tréning és munkaerőfejlesztés
 • Jobban elkötelezett munkatársak

A teljesítménymenedzsment rendszer előnyei a munkatársak számára

 • A stratégia és az üzleti tervek megismerése
 • A munkakörrel kapcsolatos teljesítménymutatók tudatossá tétele
 • Lehetőség a saját teljesítmény mérésére és menedzselésére
 • Visszajelzés, mi alapján ítélik meg a vezetők a teljesítményt
 • Támogatás az egyéni teljesítmények javításához
 • Jobb kommunikáció a vezetőkkel
 • Hatékony, testreszabott tréningek, tanfolyamok

Teljesítményértékelési rendszer (TÉR) kialakításának lépései

01
TÉR igényfelmérés
A cég számára adekvát, hatékonyan működő TÉR rendszert megalapozó igényfelmérés során fontos feltérképezni a menedzsment elvárások mellett a TÉR rendszer bevezetésének lehetséges korlátjait (rendelkezésre álló adatok, technikai lehetőségek).
02
TÉR koncepció kidolgozása
Az összegyűjtött vélemények és javaslatok alapján a vállalati stratégiához illeszkedő TÉR rendszer koncepciójának és szabályzatának kialakítása, a követelmények és az összegyűjtött javaslatok alapján a lehetséges alternatívák felvázolása.
03
Tér rendszerterv kidolgozása
Az elfogadott „TÉR koncepció” alapján a teljesítmény értékelési rendszer működésére vonatkozó részletes folyamatterv és szabályozás kidolgozása, valamint a rendszer működtetésével kapcsolatos kommunikáció támogatása történik ebben a projektfázisban.
04
Tér dokumentáció
A TÉR rendszer működtetését támogató adminisztrációs rendszerrel/szoftverrel kapcsolatos elvárások és követelmények definiálása. A rendszer működtetése során használt űrlap minták kidolgozása.
05
Tér és bérezés összekapcsolása
A TÉR rendszerre épülő pénzbeli és nem-pénzbeli ösztönzési elemek meghatározása, az értékelési eredmények és a kiosztható prémium nagyságának az "átváltása".

A felügyelt szervezeten belül a többség az elvárásoknak megfelelően teljesít, de átlagon felül és átlag alatt teljesítők egyaránt léteznek. Nem szabad mindenkit kiválónak vagy jó szintűnek értékelni, a vezetőnek fel kell vállalni a differenciálást.

Tanácsadói támogatás

A teljesítménymenedzsment rendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatok:

 • A tervek levezetése a stratégiából és a tervekből
 • A szervezeti egységek céljainak meghatározása
 • Egyéni célok kitűzése és a munkaköri szerepek tisztázása
 • A célok horizontális és vertikális összehangolása, Balanced Scorecard
 • SMART ellenőrzés (specifikus, mérhető, reális, időhöz kötött célok)
 • Javaslat KPI mutatószámokra, a mérhetőség feltételeinek megteremtése
 • A teljesítmény követése, mérése és az elért eredmények értékelése
 • A teljesítmény és a bér összekapcsolása, a hozzáadott érték elismerése
 • Munkaerő-fejlesztési igények meghatározása
 • Karriertervezés
 • Vezetés támogatása a szükséges változások felismerésében
 • Változások generálása
 • Vezetők támogatása a változások bevezetésében

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Tanácsadási szolgáltatásaink

A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.
Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.
Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.
A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.