Munkakör értékelés és besorolási rendszer

A gazdálkodó szervezeteknél a bér – mint a motiváció egyik legfontosabb eszköze – a legnagyobb költségtételek között szerepel, ennél fogva a vezetők megkülön­böztetett figyelmet szentelnek a témának. A bérrendszer megalapozásához, a szervezeten belüli, valamint a külső munkaerő-piaci vizsgálatokhoz olyan logikus, transzparens, a szervezet egé­szére kiterjedő munkakör értékelési és besorolási rendszerre van szük­ség, amely ki­fejezi a munkakörök szervezeten belüli fontosságát. 

A besorolási rendszer kialakítása a munkakörök elemzésére és értékelésére épül, amihez alaposan ’érteni’ kell a vizsgált munkaköröket. A munkaköröket csak abban az esetben lehet megfelelően érté­kelni, ha alapos ismerettel rendel­kezünk ahhoz, hogy megállapítsuk az egyes szintek közötti különbséget. Tisztában kell lenni a legfontosabb munkaköri jellem­zőkkel:

 • munkakör célja
 • fő felelősségek, teljesítménymutatók
 • szükséges tudás, tapasztalat, ismeretek
 • teljesítményt befolyásoló személyes kompetenciák
 • stratégiai szerep, ráhatás az eredményre
 • szükséges kreativitás, problémamegoldás, innováció
 • belső és külső partnerek, kommunikáció jellege
 • mennyiségi jellemzők, nagyságrendi adatok
 • munkakörülmények

A Larskol munkakörértékelési módszertana

A legelterjedtebb analitikus módszerek a munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására általában a munkakör betöltéséhez elvárt tudást, képességeket, gyakorlatot, valamint a munkakörhöz tartozó felelősséget elemzik, és nem veszik figyelembe a munkakör betöltőjének egyéni teljesítményét vagy magatartását, illetve a munkaerőpiac sajátosságait.
Az általunk kifejlesztett és alkalmazott munkakör értékelő rendszer alkalmas a szervezet munkaköreinek objektív összehasonlítására.

 • Egyszerű, és transzparens módszer a munkakörök összehasonlítására, amely az analitikus megközelítést használja (8 értékelési alfaktorral)
 • A besorolási szintek kifejezik az adott munkakör szervezeten belüli relatív fontosságát
 • Belső és külső összehasonlítások megalapozását teszi lehetővé
 • Univerzális, minden méretű és iparágú szervezetnél alkalmazható, könnyen megérthető módszer

Gyors és költséghatékony bevezetés

A Larskol munkakör értékelési rendszer bevezetése nem igényli értékelő bizottság felállítását, az ezzel járó hosszadalmas és jelentős vállalati erőforrásokat igénylő értékelési folyamat helyett egy jóval gyorsabb, de hasonlóan megbízható eredményt garantáló értékelés. A megfelelő rálátással bíró vezetők bevonása biztosítja a helyi sajátosságok figyelembevételét és a besorolási rendszer elfogadtatását. A tanácsadóink a vezetői interjúk után előértékelést végeznek, melyet a kijelölt vezetőkkel validálnak. Ez jelentősen csökkenti a rendszer bevezetésének időigényét és közvetlen (tanácsadói díj) és indirekt (bevont vállalati erőforrások) költségeit.

Jól dokumentált értékelések

A dokumentált vezetői interjúk és értékelések révén nyomon követhetők a besorolások, ami elősegíti a belső kommunikációt és a rendszer elfogadtatását, megkönnyíti továbbá a későbbi szervezeti változások következtében szükséges aktualizálást.

A Larskol munkakörértékelési rendszer további jellemzői

 • Szakértelem

  Különböző ágazatokban és szakterületeken szerzett tapasztalatokkal rendelkező tanácsadóink széleskörű üzemgazdasági ismeretek birtokában segítik a munkakörök közötti különbségek feltárását, a munkakörök szakszerű besorolását és korszerű bérrendszer kialakítását.

 • Benchmark munkakörök

  Számos diplomás, ügyviteli és fizikai munkakörre összehasonlító besorolások állnak rendelkezésre, amelyeket a helyi viszonyokra lehet adaptálni. A helyes besorolás azért is fontos, mert a besorolás az alapja a különböző bérelemzéseknek, a külső bérpiaci benchmarkokkal történő összehasonlításoknak.

 • Bevezetés támogatása

  A munkakör értékelési és besorolási rendszer bevezetésének kulcsa a besorolások vállalaton belüli elfogadtatása. Tanácsadóink igény szerint prezentációkkal, tájékoztatókkal és különböző módszertani anyagok, segédletek kidolgozásával támogatják a besorolási rendszer bevezetését.

 • Értékelési módszertan átadása

  A bevezetést követően az azt igénylő szervezetek számára a Larskol betanítja az értékelési módszertan használatát, akik későbbiekben, a szervezeti átalakítások, vagy újabb munkakörörök esetén saját maguk is képesek a módosításokat kezelni és átvezetni – a tanácsadó kötelező bevonása nélkül is.

 • Konverzió lehetősége más munkakörértékelő rendszerekkel

  Konverziós tábla biztosítja az átjárást más besorolási rendszerekkel. Ezáltal a Larskol besorolásokat meg lehet feleltetni Hay, Mercer, Towers Wattson, stb. besorolásokkal, így más cégek bérpiaci adatait is föl lehet használni bérelemzésekhez és a bérpolitika kialakításához.

 • Integráció más HR rendszerekkel

  Az ösztönző bérrendszer fontos eleme a besorolási rendszer, amely szorosan kapcsolódik a munkaköri, a bér-, a teljesítmény- és karriermenedzsment rendszerekhez. Larskol nem csak a munkakör értékelést végzi el, hanem integrált megoldást kínál a fenti témákra.

Tanácsadói támogatás

Tanácsadóink segítséget nyújtanak a helyi viszonyokat messzemenően figyelembe vevő objektív, logikus, követhető besorolási rendszer kialakításában:

 • A vezetői munkakörök értékelése a vezetőkkel folytatott interjúk alapján
 • A beosztott munkakörök besorolása rálátással bíró vezetők és szakembe­rek bevonásával
 • A bérrendszert megalapozó munkaköri térkép kialakítása
 • A besorolási rendszer bevezetése
 • a vezetők és a HR szakmai támogatása a rendszer hatékony bevezetése és elfogadtatása érdekében
 • szakmai tájékoztatók az érintettek vezetők, érdekképviseletek és dolgozók számára

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Tanácsadási szolgáltatásaink

A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.
A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.
Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.
A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.