Bérpiaci felmérések, béradatbázis

A gyorsan változó munkaerő keresleti-kínálati trendek következtében folyamatosan módosulnak az egyes munkakörökre jellemző piaci átlagbérek is. Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról, valamint ezeket összevethetik saját adataikkal. Az eredményekből kiolvasható, hogy vállalatuk saját motivációs rendszere mennyire versenyképes a bérpiaci benchmarkkal összevetve.

A felmérés eredményei alapján ilyen és hasonló kérdésekre kap választ:

  • Mennyit fizetnek a versenytársak az egyes munkakörökben?
  • Milyen a jövedelemcsomag összetétele más cégeknél?
  • Milyen legyen a bérek és a juttatások aránya?
  • Mely pozíciók vannak túl- illetve alulfizetve a piaci átlagokhoz képest?
  • Hogyan alakítsuk át a kompenzációs csomagot a legjobb munkatársak megtartása érdekében?

Larskol évenkénti országos bérfelmérés

A Larskol és a Simconsult által 2009 óta végzett országos bérfelmérés átfogó képet nyújt a hazai bérpiaci helyzetről. A bérpiaci benchmark megbízható alapot nyújt a bérezési gyakorlat felülvizsgálatára és a tervezett béremelések meghatározására. 

Ágazati és regionális bérfelmérés

Az országos bérfelmérések mellett rendszeresen végzünk egyes ágazatokra vagy régiókra vonatkozó felméréseket is. Ügyfeleink igényei alapján vállaljuk iparági és/vagy regionális bérelemzések elkészítését – akár a meglévő bérezési adatbázisunk felhasználásával, akár újabb adatszolgáltató szervezetek bevonásával.

Bérfelmérés egyedi igények alapján

Egyedi igények szerinti végzünk speciális vállalati körre vagy munkakörökre vonatkozó bérfelméréseket. Ezek eredményeit külső és belső bérpiaci trendelemzések segítségével összevetjük a vállalat fizetési gyakorlatával. Az eredmények alapján nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadóink támogatják a vállalalati motivációs rendszerek átalakítását, a szükséges bérkorrekciós politika tervezését.

A felmérések módszertana

Sztenderdizált, objektív munkaköri besorolások segítségével tudjuk a bérpiaci felmérésben szereplő, a különböző szervezeteknél eltérő néven és eltérő szervezeti környezetben tevékenykedő munkakörök összehasonlíthatóságát biztosítani.
Az általunk használt besorolási rendszer szintjei a széles körben használt univerzális munkakör-értékelési rendszerekkel könnyen megfeleltethetők, ezzel az eltérő besorolási szintek konvertálása is megoldható.

Felmérésünk a bizalmas adatkezelésen alapul, számunkra elsődlegesen fontos az adatvédelmi elvek és statisztikai szabályok betartása. Jelentésünk kizárólag feldolgozott statisztikai átlag-adatokat (átlag, medián, kvartilis) tartalmaz, az egyes résztvevők egyedi béradatai nem azonosíthatók. Konkrét vállalati adatokat semmilyen körülmények között nem szolgáltatunk ki.

Larskol munkakör-értékelés

A Larskol által kifejlesztett és alkalmazott analitikus munkakör értékelő rendszer a szervezet munkaköreinek objektív összehasonlítására alkalmas módszer, amely gyorsan bevezethető és kompatibilis más munkakörértékelő módszerekkel is.

Larskol bérpiaci benchmark adatbázis

A Larskol által 2009 óta végzett országos és egyedi bérfelmérések eredményeire alapuló bérpiaci benchmark adatbázis megbízható és naprakész alapot nyújt a bérezési gyakorlat felülvizsgálatára és a tervezett béremelések meghatározására.

Adatbázisunk több mint 180 magyarországi meghatározó vállalat több tízezer pozíciójának aktuális bérét tartalmazza – ezek mindegyike az adatszolgáltató cégek HR szakemberei által megadott, validált adat. Erre, a magyar piacon az egyik legnagyobb és legmegbízhatóbb adatbázisra alapozva tudjuk a munkakörökre vagy besorolási szintekre vonatkozó bérelemzéseket elkészíteni.

munkakoralapu_mockuper

Ha speciális munkakörök, vagy speciális bérpiaci jellemzők (pl. egy település adott körzete) szerinti elemzésre van szüksége, akkor egyedi (pl. regionális, ágazati, vállalatméret és tulajdonos szerinti szűkített) munkaköri bérelemzéseket is tud rendelni.

PayRadar - munkaköri bérriport alkalmazás

A dolgozóknak fizetett bér nagysága függ a betöltött munkakör mellett a munkavégzés földrajzi helyétől, a munkáltató szervezet méretétől és az iparágtól is. A Larskol által fejlesztett PayRadar munkaköri bérriport alkalmazásunkat olyan szervezetek számára ajánljuk, akiknek a munkaköri besorolási szintek helyett vagy mellett konkrét munkakörökre vonatkozó béradatokra van szükségük. Online alkalmazásunkkal a leggyakoribb 200 munkakör aktuális bérezési és juttatási adatait tudja különféle szempontok szerint lekérdezni. 

Tanácsadói támogatás

Tanácsadóink évtizedes szakmai tapasztalataik felhasználásával alakították ki a felmérések során alkalmazott eszközöket és módszertant, mely megfelel a legszigorúbb szakmai, módszertani, statisztikai és adatvédelmi elvárásoknak.

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Tanácsadási szolgáltatásaink

A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.
Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.
Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.
A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.
A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.