Ösztönzési rendszer kialakítása

Napjainkban is a munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére. Számtalan kifinomult eszköz létezik a bérezésen kívül is, de azokban az országokban, ahol az átlagbér relatív alacsony, nincs ennél fontosabb motivátor. Nem mindegy azonban, hogy a bérezésre fordítható pénzkeretet miként allokáljuk a szervezeten belül. 

Bérrendszerünk kialakításánál, finomhangolásánál vegyük figyelembe a következő elveket:

A munkát fizessük, ne az embert! 
A bérrendszer kialakításánál fontos szempont, hogy a bér legyen összhangban a dolgozó által elvégzett munkával. A munkakör értékelésen alapuló bérrendszer lényege, hogy nem a dolgozó kvalitásait, szakértelmét honorálja, hanem az általa betöltött munkakör feladatainak súlyát tekinti a bérmegállapítás alapjának.

Ne pazaroljuk a pénzünket! 
A munkabér minden vállalkozásnál a legnagyobb költségtételek között szerepel. A vezetők számára hatalmas kihívást jelent a „megfelelő” jövedelemcsomag meghatározása. Ha túl sokat fizetünk, romlik a versenyképesség, ezért kell rendszeresen összehasonlítani az általunk fizetett béreket a piaci átlagokkal.

Figyeljünk a kulcsemberekre!
Ha bérpiaci felmérést végzünk, fordítsunk kiemelt figyelmet arra, hogy az egyes kulcsmunkakörökben melyek a piaci bérek – ha túl keveset fizetünk, akkor először pont a piacon legkapósabb, legjobb embereink fognak elmenni tőlünk, hiszen ők azok, akikre versenytársaink vadásznak.

Ne romboljuk a vállalati légkört!
A bérek meghatározása során fontos szempont, hogy a hasonló típusú munkák és munkakörök között ne alakuljanak ki indokolatlan kereseti különbségek. A mi kultúrkörünkben a fizetési adatokat lehetetlen bizalmasan kezelni, inkább figyeljünk a transzparenciára, az objektivitásra. 

Az ösztönzési rendszer főbb elemei

A vezetők számára hatalmas kihívást jelent a ’megfelelő’ jövedelemcsomag kialakítása. A különböző motivációs eszközök közül mindegyiknek fontos, de más-más szerepe van. Az ösztönzési elemek leghatékonyabb kombinációjának kialakítása a HR egyik legfőbb feladata.

Larskol bérezési szolgáltatások

A személyügy területén a legkorszerűbb módszertani megoldások is csak akkor lehetnek a gyakorlatban hatékonyak, ha megfelelő tapasztalati adatokkal vannak alátámasztva. Tanácsadási szolgáltatásaink átfogó és megbízható bér és személyügyi benchmark adatbázisok eredményeire támaszkodnak, ezek alapján a legmegfelelőbb megoldásokat tudjuk ügyfeleink számára kidolgozni. A Larskol Tanácsadók sokoldalú támogatást nyújt korszerű bérrendszerek kialakításához és működtetéséhez.

Munkakörértékelés az alapbérek meghatározásához

A munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszer képezi az alapját az alapbér-rendszernek. A Larskol által kifejlesztett és alkalmazott analitikus munkakör értékelő rendszer a szervezet munkaköreinek objektív összehasonlítására alkalmas módszer, amely gyorsan bevezethető és kompatibilis más munkakörértékelő módszerekkel is.

Teljesítmény értékelési rendszer a bónusz/prémium megállapítására

A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez. A Larskol által javasolt teljesítménymenedzsment rendszer a prémium mértékének meghatározásán túl számos más területen is felhasználható. 

Hosszútávú ösztönző rendszer a kulcsemberek megtartásához

A legtöbb eredményesen működő vállalat esetében előbb-utóbb felmerül a menedzsment hosszabb távú elkötelezettségének kérdése. A tulajdoni részesedéssel nem rendelkező vezetők esetén az alapbérként kapott juttatások, éves teljesítménybérek motivációs szerepe egyre csökken. Mind gyakrabban merül fel igényként, hogy kiváló teljesítményük ellentételezéseként valamilyen formában részesedni kívánnak a vállalati érték növekedéséből.

Bérfelmérések és béradatbázis a versenyképességi vizsgálathoz

2009 óta rendszeresen végzett országos bérfelmérésünk átfogó képet nyújt a hazai bérpiaci helyzetről. A résztvevő cégek által szolgáltatott adatok alapján készülő elemzés alkalmas a bérezési gyakorlat felülvizsgálatára és a bérpolitika megalapozására. Folyamatosan bővülő adatbázisunk közel 200 meghatározó magyarországi vállalat 120 ezer pozíciójának aktuális bérét tartalmazza – ezek mindegyike az adatszolgáltató cégek HR szakemberei által megadott, validált adat. 

A Larskol Tanácsadók több évtizedes, az ösztönzési rendszerek kialakítása terén szerzett tapasztalatának felhasználásával fejlesztette ki Payplanner alkalmazását az ösztönzéssel foglalkozó HR szakemberek munkájának támogatására.

Tanácsadói támogatás

A vezetés szakmai támogatása a bérezéshez kapcsolódó témákban:

 • Kihez hasonlítsuk magunkat?
 • Mire fizessünk? (munkaidő? teljesítmény? kompetencia? szenioritás?)
 • Mennyit fordítsunk bérre?
 • Mennyit fizetnek a versenytársak az adott ágazatban, régióban, munkakörben?
 • Mennyit fizessünk egy adott munkakörben?
 • Mekkora legyen a változó bér?
 • Mennyi legyen az éves béremelés?
 • Hogy alakítsuk ki a jövedelemcsomagot?
 • Mekkora legyen a cafetéria keret?
 • Mely munkakörök esnek egy meghatározott sávon kívül/belül?
 • Hogy kapcsoljuk össze a teljesítményt és a bért?
 • Mit mérjünk a teljesítményértékelés során?
 • Hogy kommunikáljunk az érdekképviseletekkel és a dolgozókkal?

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Tanácsadási szolgáltatásaink

A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.
A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.
Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.
Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.
A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.