Munkaköri leírások készítése

Munkaköri leírások készítése

Mire használható a munkaköri leírás?

A munkaköri leírások egy adott feladat elvégzéséhez szükséges feladatok, ismeretek, készségek és kompetenciák elfogadott meghatározása és viszonyítási alapjai.

A munkaköri leírás célja, hogy azonosítsa a munkát viselők számára a szervezet által megkövetelt hozzájárulást. Ez egy alapvető eszköz a vezető számára, aki fel tudja használni annak biztosítására, hogy beosztottjai megértsék, mit kell elérniük, és milyen kritériumok alapján értékelik teljesítményüket.

A munkaköri leírások képezik az alapját a humánerőforrás-gazdálkodás számos fontos területének, többek között:

 • Toborzás és szűrés: A pontos pozícióleírások biztosítják az adott pozíciókra vonatkozó alapvető információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jelölt képesítései és a munkakör igényei között jó legyen.
 • Képzés és fejlesztés: A jól megírt pozícióleírások azonosítják a feladat hatékony és biztonságos elvégzéséhez szükséges oktatást, tapasztalatot és készségeket.  Segíthetnek az alkalmazottaknak saját gyengeségeik meghatározásában, és segíthetnek a felügyelőknek a megfelelő képzési programok személyre szabásában.
 • Karrier utak: A munkaköri leírás egy hatékony eszköz a karriertervezési és mobilitási programok tervezéséhez.  A pozícióleírások tanulmányozása felfedheti az egyes munkahelyek közötti kapcsolatokat, valamint az egyik munkából a másikba való továbbjutáshoz szükséges ismereteket és készségeket.
 • Bérezés: Az igazságos bérezési struktúrák a munkahelyek külső és belső összehasonlításán alapulnak.  A jól megírt pozícióleírás lehetővé teszi a munkakör értékelések megalapozását, az aktuális bérpiaci adatokkal való összevethetőség érdekében.
 • Teljesítményértékelés: A pozícióleírások biztosítják a kapcsolatot a munka és a megfelelő teljesítményelvárások között.  Ezek a teljesítménybeli elvárások kritikus tényezőt jelentenek a munkavállaló teljesítményének, az érdemi fizetésemelésnek, valamint az átsorolásra vagy előléptetésre való esetleges felkészültségnek az értékelésében.

A munkaköri leírás főbb részei

Általános információk

Ezek a rövid munkaköri részletek, amelyek a munkaköri leírás elején találhatók, és általában a következőket tartalmazzák:

 • Beosztás
 • Felettes munkakör
 • Beosztottak száma

Egyes szervezetek a munkakör betöltő nevét és más vállalati adatokat is megjelentetnek ebben a szakaszban.

Munkakör célja

Rövid, világos megfogalmazása annak, hogy miért létezik a munkakör és milyen hozzájárulást várnak el tőle. Ez összegzi a munkakör szerepét a szervezet egészének szempontjából. Használjunk egyszerű mondatokat. A cél meghatározásának terjedelme ne haladja meg a 3-4 sort.

Fő felelősségek

Ezek azok a fő feladatok vagy fő szolgálati területek, amelyeket a munkakör betöltőjének teljesítenie kell. A munkakörök valamilyen eredmény elérését szolgálják; a felelősségek ezeket a folyamatos elvárásokat fogalmazzák meg. Az elvárt teljesítményt, eredményt azonosítják és nem azt, hogy hogyan végzik azt el.

A felelősségi területek részben a munkakörtől elvárt hozzájárulásokat fogalmazzuk meg.

Minden egyes felelősségi terület jelentős szerepet játszik a munkaköri cél elérésének teljesítésében.

A felelősségi területekkel kapcsolatos elvárások:

 • Összefüggésben kell hogy legyenek a munkakör számára kitűzött céllal.
 • A feladat mellett az elvárt eredményeket is tartalmazniuk kell.
 • Inkább a fő felelősségre, végeredményre koncentrálnak és nem az ahhoz vezető tevékenység részletes leírására.

Teljesítménymutatók

Az egyes feladatok elszámoltathatóságra vonatkozó minőségi teljesítménykritériumok, mint az elvégzendő feladatok mérőszámai. A teljesítménytervezés és a teljesítménymenedzsment rendszeren belüli megállapodás alapja.

Követelmények

A munkakörre vonatkozó követelmények meghatározása:

 • Képesítések, pl. szakmai képesítés, iskolai végzettség
 • Tapasztalat
 • Kompetenciák

Ebben a szakaszban fel kell tüntetni a munka alapvető és nem alapvető funkcióinak hatékony és biztonságos ellátásához szükséges készségek, ismeretek és képességek szintjét. A követelményeknél a munkakör megfelelő szintű ellátásához a munkakör betöltőjétől elvárt szakismereteket és képességeket kell meghatároznunk.

Itt se felejtsük el, hogy a munkakör által elvárt követelményeket írjuk le és ne a munkakör jelenlegi betöltőjének képzettségét és képesítését.

A kompetenciák azok a tudás, készségek, attitűdök, magatartások és indítékok, amelyek a kiváló, átalg feletti teljesítményhez vezetnek.

Jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a munkaköri leírások készítését, ha az általános feladatokat és elvárásokat tartalmazó mintamunkaköri leírásokat használunk kiindulópontént. Könnyen testre szabható, azonnal letölthető munkaköri vázlatok talál több száz munkakörre a munkakörileírás.hu honlapon.  

Larskol tanácsadói támogatás

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Ajánlott cikkek

munkakör elemzés

Munkaköri leírások szerepe a toborzásban

A munkaköri leírások a toborzási folyamat kritikus eszközei. Tájékoztatást nyújtanak a potenciális jelöltek számára az adott munkakörrel kapcsolatos feladatokról, felelősségekről és elvárásokról. Emellett a munkaköri

Tovább olvasom »
munkakör elemzés

Munkaköri leírások készítése

Mire használható a munkaköri leírás? A munkaköri leírások egy adott feladat elvégzéséhez szükséges feladatok, ismeretek, készségek és kompetenciák elfogadott meghatározása és viszonyítási alapjai. A munkaköri

Tovább olvasom »
bérfelmérés

Egy munkavállaló pótlásának költségei

A munkavállalók fluktuációja jelentős kiadást jelent a szervezetek számára. A munkavállaló cseréjével kapcsolatos költségek különböző elemeket foglalnak magukban, amelyek a munkakör szintjétől függően változhatnak. A

Tovább olvasom »
bérfelmérés

A bérfelmérések különböző típusai

A bérfelméréseknek különböző típusai léteznek, amelyeket a személyügyi osztályok használhatnak a bérek felmérésére és értékelésére. Néhány gyakori típus és azok előnyei és hátrányai a következők:

Tovább olvasom »

Tanácsadási szolgáltatásaink

Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.
A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.
A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.
A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.
Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.