A munkakörelemzés 7 lépése

A munkakörelemzés 7 lépése

A munkakörelemzés egy olyan folyamat, amelynek során azonosítják és leírják egy adott munkakör alapvető feladatait, készségeit, szükséges képesítéseit, felelősségét és munkakörnyezetét. A munkakörelemzés támogatja a vállalatot  a különböző humánerőforrás-gazdálkodási feladatokban, például a munkaerőfelvétel, a képzés, a teljesítményértékelés és a kompenzáció során.

Az alábbiakban ismertetjük a munkakör-elemzés elvégzésének lépéseit:

1. lépés: Gondos tervezés

Ez a lépés magában foglalja a munkakörelemzés hatókörének és célkitűzéseinek meghatározását, a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztását, valamint a szükséges erőforrások és idő elkülönítését.

2. lépés: A munkakörrel kapcsolatos összes információ összegyűjtése

Ez a lépés magában foglalja a munkakör címére, leírására, kötelességeire, feladataira, felelősségi körére, eredményeire és teljesítménymutatóira vonatkozó információk összegyűjtését. Ehhez különböző adatforrásokat használhat, például munkaköri leírásokat, szervezeti ábrákat, irányelveket, eljárásrendeket és kézikönyveket. Használhat különböző adatgyűjtési módszereket is, például megfigyelést, interjút, kérdőívet, felmérést, fókuszcsoportot vagy naplót.

3. lépés: Interjú a munkakörök képviselőivel

Ez a lépés a munkát végző vagy azt ismerő alkalmazottak reprezentatív mintájának azonosítását és kiválasztását jelenti. A munkaköri képviselők kiválasztásához olyan kritériumokat használhat, mint a tapasztalat, a teljesítmény, a sokszínűség és a rendelkezésre állás. Más érdekelt feleket is bevonhat, például feletteseket, vezetőket, ügyfeleket vagy szállítókat, akik értékes betekintést nyújthatnak a munkakörbe.

4. lépés: Gyűjtse össze a jelenlegi munkakört betöltők demográfiai adatait

Ez a lépés magában foglalja a munkakört jelenleg betöltő alkalmazottakra jellemző információk összegyűjtését, mint például életkor, nem, oktatás, képzettség, szolgálati idő és fizetés. Ezek az információk segíthetnek megérteni a munkát betöltők profilját és sokszínűségét, valamint a munkaerőpiac lehetséges hiányosságait és kihívásait.

5. lépés: Gyűjtsön adatokat a munkakört betöltők feletteseitől

Ebben a lépésben információkat gyűjt azoktól a személyektől, akik felügyelik és értékelik a munkakört betöltők teljesítményét, például elvárásaikról, visszajelzéseikről, minősítéseikről és ajánlásaikról. Ezek az információk segíthetnek a munkakört betöltőktől és más forrásokból gyűjtött információk érvényesítésében és pontosításában.

6. lépés: Gyűjtsön információkat a felsővezetőktől

Ebben a lépésben információkat gyűjt azoktól az emberektől, akik a szervezet stratégiai irányvonaláért és céljainak megvalósításáért felelősek, például a jövőképükről, küldetésükről, értékeikről és prioritásaikról. Ezek az információk segíthetnek abban, hogy a munkakörelemzést összehangoljuk a szervezeti kultúrával és stratégiával.

7. lépés: Készítse el a követelmények és kompetenciák általános listáját

Ez a lépés magában foglalja az előző lépések során összegyűjtött összes információ elemzését és szintetizálását, valamint a munkakörhöz szükséges legfontosabb készségek és kompetenciák meghatározását. A készségek és kompetenciák rendszerezésére és kategorizálására különböző keretrendszereket és modelleket használhatunk, például a KSA (tudás, készségek és képességek) modellt, a STAR (helyzet, feladat, cselekvés és eredmény) modellt vagy a SMART (specifikus, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött) modellt.

A munkakörelemzés eredményeit felhasználhatja munkaköri leírások, munkakörértékelések és munkaköri besorolások elkészítéséhez vagy frissítéséhez. Emellett hasznos lehet a munkaerővel kapcsolatos felvételi, képzési, fejlesztési, teljesítmény és javadalmazási döntések megalapozására is.

Jelentősen megkönnyíti és meggyorsítja a munkaköri leírások készítését, ha az általános feladatokat és elvárásokat tartalmazó minta munkaköri leírásokat használunk kiindulópontént. Könnyen testre szabható, azonnal letölthető munkaköri vázlatok talál több száz munkakörre a munkakörileírás.hu honlapon. 

Larskol tanácsadói támogatás

Tanácsadási tevékenységünkkel kapcsolatos bármilyen kérdésével kérjük vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal:

Ajánlott cikkek

munkakör elemzés

Munkakör elemzés

A munkakör-elemzés egy olyan folyamat, amely egy adott munkakörre vonatkozó információk összegyűjtésére és elemzésére szolgál. A munkakör-elemzés során összegyűjtött információkat a munkaköri leírások elkészítéséhez, a

Tovább olvasom »
bérfelmérés

A vállalati bértervezés fő lépései

A vállalati bértervezés kritikus szerepet játszik a munkaerő megtartásában és motiválásában, valamint a vállalat sikerének biztosításában. Ebben a cikkben áttekintjük a vállalati bértervezés fő lépéseit,

Tovább olvasom »
bérfelmérés

Egy munkavállaló pótlásának költségei

A munkavállalók fluktuációja jelentős kiadást jelent a szervezetek számára. A munkavállaló cseréjével kapcsolatos költségek különböző elemeket foglalnak magukban, amelyek a munkakör szintjétől függően változhatnak. A

Tovább olvasom »
munkakör elemzés

Munkaköri leírások készítése

Mire használható a munkaköri leírás? A munkaköri leírások egy adott feladat elvégzéséhez szükséges feladatok, ismeretek, készségek és kompetenciák elfogadott meghatározása és viszonyítási alapjai. A munkaköri

Tovább olvasom »
munkakör elemzés

Teljesítménymutatók a munkaköri leírásban

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) olyan mérhető célok összessége, amelyek segítségével a munkavállaló teljesítményét meghatározott célkitűzésekhez képest értékelik. A KPI-k szerepeltetése a munkaköri leírásban azért fontos,

Tovább olvasom »

Tanácsadási szolgáltatásaink

Az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges feladata az, hogy az egyes munkakörökbe megtaláljuk a megfelelő embert. Erre kiváló eszköz a kompetencia menedzsment.
A munkakörök vállalaton belüli relatív súlyának és fontosságának megállapítására, a bértervezés és más HR rendszerek megalapozásához.
A Larskol Tanácsadók különféle eszközökkel és szolgáltatásokkal tudja az éves bértervezési feladatokat támogatni.
Bértervező és bérmodellező alkalmazásunk naprakész képet ad a bérek vállalaton belüli belső igazságosságról, a bérpiaci versenyképességről és támogatja a tervezett béremelések költségkalkulációját.
A jól felépített, egyértelmű felelősségeket, hatásköröket és követelményeket megfogalmazó munkaköri rendszer alapfeltétele a vállalati integrált humánerőforrás rendszernek.
A tulajdonosok számára az egyik leggyakoribb kihívás jelenti a vállalat működtetésében meghatározó kulcsvezetők vagy kulcsemberek megtartása és motiválása.
A munkabér a legfontosabb személyügyi eszköz a munkatársak motiválására, teljesítményének fejlesztésére, nem mindegy hogy a bérkeretet miként allokáljuk.
A szervezeti kultúra a szervezet működésének alapjául szolgál, és hatással van a dolgozók attitűdjére, magatartására, teljesítményére és elégedettségére
A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzéséhez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez.
Ügyfeleink bérpiaci elemzéseinkből tájékozódhatnak a meghatározó piaci szereplők bérezési és juttatási gyakorlatáról, a különféle szektorokra, régiókra jellemző fizetési átlagokról.
Munkakör értékeléseken alapú fizetési struktúrák kidolgozása, a fizetések jelenlegi eloszlásának elemzése, a bérpiaci benchmarkokkal való összehasonlítás.
A gazdálkodó szervezetek folyamatosan rákényszerülnek a belső tartalékok feltárására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére.