Esetleírások

Referencia-projekt leírások

Bútorkereskedelmi vállalat – pénzügyi átvilágítás, forrásszervezés

Projekt témája: Észak-alföldi bútorkereskedés pénzügyi átvilágítása és az új telephely megvásárlásához szükséges forrás megszervezése.

 • A vállalkozás tőkeszerkezetének vizsgálata, a jelentős tagi kölcsön devizaalapú külső forrásokkal történő kiváltása
 • Hosszú távú pénzügyi eredményességi terv és cash-flow terv összeállítása
 • A banki hitelkonstrukció kapcsán teljes körű ügyfélképviselet. A finanszírozási struktúra optimalizálása, a jogi keretek (hitelszerződés, cégstruktúra, bérleti szerződések) kialakításában való részvétel
 • A vállalkozás hitelképességének folyamatos monitoringozása. A befektetési és pénzügyi környezet időszakos elemzése
 • Az eredeti hitel refinanszírozása a vállalkozás szabad pénzeszközeinek növelése érdekében

A projekt eredményeképpen a vállalkozás hitelképessége megalapozódott, a működési folyamtokban megjelent a pénzügyi szemlélet, amely hosszú távon stabilabb üzleti tervezés garantálhat.
Projekt időtartama: 12 hónap

Magyar Posta Zrt. – munkaköri rendszer, munkakörértékelés, bérezési rendszer kialakítása

Projekt témája: A Magyar Posta teljes szervezetétre (40.000 dolgozó) vonatkozó munkakör-elemzési-, értékelési-, és bérbesorolási rendszer kidolgozása, valamint a besorolások alapjául szolgáló munkaköri leírások elkészítése.

 • A meglévő munkakörök tevékenységeinek áttekintése, a munkakör-családok és szerepek meghatározása
 • Munkakör-elemzés, a munkaköri leírások és tudásmátrix kidolgozása
 • A munkakör értékét, súlyát kifejező transzparens, logikus, munkakör-értékelés végrehajtása
 • A bérrendszer alapjául szolgáló besorolási rendszer kialakítása
 • A szervezeten belüli bérek belső egyensúlyának vizsgálata
 • Bérpiaci felmérések tervezése és végrehajtása, ezek alapján a vállalati ösztönzési rendszer versenyképességének vizsgálata

A projekt eredményeként egy korszerű, a dolgozók számára transzparens és elfogadott bérbesorolási rendszer jött létre, mely. alapján a bérrendszer belső igazságossága és külső versenyképessége is megvalósult.
Projekt időtartama: 24 hónap

Pécsi Tudományegyetem – HR audit és fejlesztés

Projekt témája: Az emberi erőforrás menedzsment folyamatok felmérése és áttekintése a hatékonyabb HR működés kialakítása érdekében.

 • A HR által ellátandó feladatok és alkalmazandó módszerekre vonatkozó javaslatok kidolgozása
 • Az egyes karok és intézetek által jelenleg ellátott HR tevékenységek felmérése és értékelése
 • Nemzetközi benchmark és best-practice információk gyűjtése és ezek alapján a jelenlegi helyzet értékelése
 • A hasonló magyarországi szervezeteknél folyó HR menedzsment tapasztalatok és javaslatok összegyűjtése
 • Az egyetemi dolgozók személyügyi tevékenységekkel kapcsolatos véleményüknek és javaslataiknak összegyűjtése egy HR elégedettségi felmérés során
 • Az egyes humán szakfeladatok optimális ellátásához szükséges javaslatok kidolgozása
 • A döntési hatáskörök és a feladatellátás szintjeinek pontos szabályozása (centralizáció/decentralizáció)
 • A HR folyamatok hatékony ellátását támogató IT infrastruktúra felmérése és az ezzel kapcsolatos fejlesztési javaslatok kidolgozása

A projekt eredményeinek felhasználásával elkezdődött az eddig kevéssé fejlettnek és korszerűnek számító személyügyi terület fejlesztése, mely egyrészt az adminisztratív területeken jelentős költségmegtakarítást, másrészt a munkaerőállomány minőségének javulását eredményezi.
Projekt időtartama: 4 hónap

McDonald’s – cafeteria rendszer kidolgozása és bevezetése

Projekt témája: A meglévő juttatási rendszer felmérése és optimalizálása révén költséghatékony cafeteria rendszer tervezése és bevezetése.

 • A jelenlegi juttatások és azok költségigényének felmérése
 • Dolgozói juttatás-elégedettségi felmérés készítése, javaslatok begyűjtése
 • A cafeteria rendszerbe vonandó juttatások körének tervezése, a lehetséges keretösszeg kalkulációja
 • Felsővezetői döntést követően a cafeteria szabályzat kidolgozása
 • A rendszer működtetéséhez szükséges dokumentáció és segédanyagok kidolgozása
 • A bevezetéssel kapcsolatos kommunikációs stratégia kialakítása, a kommunikációs anyagok elkészítése

A projekt eredményeképpen egy költséghatékony, de a dolgozók számára jelentős motivációt jelentő béren kívüli juttatási rendszer került bevezetésre, mely figyelembe tudja venni az eltérő életkorú munkavállalók fogyasztási/megtakarítási igényeit,
Projekt időtartama: 2 hónap

Közigazgatási intézmény – szervezeti átvilágítás, létszámoptimalizálás

Projekt témája: Budapesti, kisebb méretű (50 fő) közigazgatási intézmény működésének optimalizálása érdekében az alábbi tanácsadói tevékenységek ellátása:

 • A jelenlegi tevékenységek/folyamatok áttekintése, a nem optimális folyamatok részletes vizsgálata, javaslattétel a tevékenységek racionalizálására.
 • Döntési szintek és kompetenciák egyértelmű szabályozása révén a vezetési hatékonyság növelése.
 • Az egyes tevékenységek ellátásához szükséges folyamatlépések és időszükségletek részletes elemzése.
 • A tervezett folyamatok és teljesítmények alapján szervezeti egységenként az indokolt létszám meghatározása.

A projekt eredményeképpen hatékonyabb szervezeti működés révén a jogszabályokban előírt feladatkör-bővülést az eredeti létszámmal is képes lett a szervezet ellátni.
Projekt időtartama: 4 hónap

Autóipari termelővállalat – zöldmezős termelő beruházás szervezeti megalapozása

Projekt témája: Dunántúli, külföldi tőkével megvalósuló autóipari termelővállalatnál a termelés beindításhoz szükséges szervezetfejlesztési, folyamatszervezési és emberi erőforrás-menedzsment tevékenységek ellátása:

 • Szervezeti alternatívák áttekintése – a legoptimálisabb szervezeti struktúra tervezése
 • A szervezeti működés folyamatainak feltérképezése és munkakörökbe szervezése, a munkaköri leírások kidolgozása
 • A munkakörök által végzett tevékenységek és az ahhoz szükséges követelmények figyelembevételével a munkakör-értékek meghatározása, a vállalati besorolási rendszer kialakítása
 • A munkaerő toborzás alapjául szolgáló követelmény-profilok kidolgozása, a munkakerő-felvételi tevékenységek támogatása
 • Az egyes munkakörökre vonatkozó országos, regionális és iparági bérfelmérések elkészítése, ezek alapján a dolgozói alapbérek meghatározása

A projekt eredményeképpen egy hatékony szervezeti-működési rend került kialakításra, mely eredményeképpen a cég fenn tudta tartani nemzetközi versenyképességét a recesszió időszakában is.
Projekt időtartama: 6 hónap

Magyar informatikai magánvállalat – hosszú távú ösztönzési rendszer tervezése

Projekt témája: Hosszú távú ösztönzési rendszerek (részvényjuttatás, cash plan) tervezése és bevezetése.

 • A hosszút távú ösztönzési rendszerben érintett munkavállalók körének kijelölése, elvárásaik és motivációjuk feltérképezése
 • A rendelkezésre álló részvénymennyiség allokációjára és időbeli terítésére vonatkozó alternatívák felvázolása
 • A hosszú távú ösztönzési rendszernek a jelenlegi alapbér és teljesítményösztönzési rendszerbe történő integrálásához szükséges intézkedések tervezése
 • Az elfogadott rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szabályrendszer kidolgozása

A projekt segítségével sor került egy, a tulajdonosok és a dolgozók számára is megfelelő megoldást jelentő, a kulcsvezetőket hosszabb távon a vállalathoz kötő, de ugyanakkor a teljesítményüket is figyelembe vevő ösztönzési rendszer bevezetésére.
Projekt időtartama: 3 hónap