Bércsomag érték számítás – dolgozói kompenzációs riport

A munkabér és az ehhez kapcsolódó egyéb ösztönzési elemek minden vállalkozásnál a főbb költségtételek között szerepelnek. A vezetők számára hatalmas kihívást jelent a “megfelelő” jövedelemcsomag meghatározása. Ügyelni kell a belső igazságosságra és a külső versenyképességre is, – ha túl sokat fizetünk, romlik a hatékonyság, ha túl keveset, akkor nem tudjuk megszerezni, megtartani és motiválni a munkatársakat.

A jól irányított kompenzációs csomag segít a tehetségek vonzásában a vállalatnál és a jelenlegi alkalmazottak megtartásában. Segít az alkalmazottak moráljának emelésében is, ami növeli a termelékenységet és erősíti vállalkozását. Egyes iparágakban (pl üzleti szolgáltatások, IT) már az alapbérrel összemérhető nagyságú egyéb ösztönzési elemmel, juttatással találkozhatunk, azonban sok dolgozó még mindig nem tudja megfelelően értékelni az alapbéren kívüli motivációs elemek fontosságát.

Teljes kompenzációs csomag értékének kiszámítása

Minden cég más típusú és mértékű ösztönzési elemeket nyújt dolgozói számára, így pusztán az alapfizetés nagysága nem ad elég információt a karrierrel, munkahelyváltással kapcsolatos döntéseik meghozatalánál. Sokan pusztán az alapbérek összehasonláítása alapján hozzák meg döntésüket, pedig könnyen előfordulhat, hogy a teljes ösztönzési csomagjának figyelembevétele és számszerűsítése más döntést eredményezne.

A fenti okok miatt fontos tudatosítani a dolgozókban, hogy az alapbéren felül mit tartalmaz teljes kompenzációs csomagjuk, mely a munkavállaló alapilletményének, rövid távú ösztönzőinek és hosszú távú ösztönzőinek havi (van ahol éves) összegeként határoznak meg. Az összes bérelem számszerűsítése és havi bruttó fizetésre történő átszámítása segít az alkalmazottaknak a fizetési csomagjaikban szereplő kompenzációs és jutalom elemek összértékének megjelenítésében. Ezt a cél szolgálja bércsomag kalkulátorunk is, mely a dolgozók számára teszi lehetővé egyéni csomagjuk értékének kiszámítását.

A teljes bércsomag értékelésénél figyelembe vett bérelemek a következők lehetnek:

alapbér

rövid távú ösztönzők (13. vagy több havi fizetés, pótlékok, egyéb pénzbeli jövedelem)

teljesítményhez csatolt bérelemek (bónusz, prémium, értékesítési jutalék)

cafeterián belüli juttatások

cafeterián kívüli juttatások

hosszú távú ösztönzők

bármilyen egyéb speciális ösztönzési elem

Bővebb módszertani leírás

Az alapbér csak egyik eleme bércsomagjának. Minden cég más típusú és mértékű ösztönzési elemeket nyújt dolgozói számára, így pusztán az alapfizetés nagysága nem ad elég információt a karrierrel, munkahelyváltással kapcsolatos döntések meghozatalánál. Egyes trendi iparágakban már az alapbérrel összemérhető nagyságú egyéb ösztönzési elemmel, juttatással találkozhatunk, így egyes állásajánlatok objektív összehasonlítása nem lehetséges az bérelemek értékének figyelembe vétele nélkül. Ha reálisan akarja látni teljes bérezési csomagjának nagyságát, akkor kalkulátorunk segítségével számolja ki a munkáltató által nyújtott összes ösztönzési elem havi bruttó érték.

A teljes bércsomag értékelésénél figyelembe vett bérelemek a következőek:

Alapbér
Az alapfizetés az a fix fizetés, amelyet az alkalmazott a munkája elvégzéséért kap. Az alapfizetés nem tartalmazza az ösztönzőket vagy a változó fizetés bármely más típusát. Hasonlóképpen, az alapbér nem tartalmazza a túlórabéreket, műszakpótlékokat vagy az olyan juttatások értékét, mint a nyugdíjprogram járulékai.

Rövid távú ösztönzők
A rövid távú ösztönzők és jutalmak magukban foglalják a munkavállalóknak juttatott pénzjutalmakat, amelyek egyéni vagy szervezeti célok elérése érdekében egyéves vagy annál rövidebb teljesítményperióduson alapulnak. Az értékesítési pozíciók esetében a jutalékok általában rövid távú ösztönzők.
Ide tartozó bérelemek:

 • 13. vagy több havi fizetés
 • Prémium
 • Egyéb pénzbeli jövedelem

Cafeterián belüli és azon kívüli juttatások
Cafeteria rendszeren belüli juttatások: A rendszer lényege, hogy a munkáltató egy költségkeretet – cafeteria keretet – határoz meg, amelyhez hozzárendel egy juttatási választéklistát. Az egyes munkavállalók pedig saját maguk döntik el, hogy a részükre meghatározott cafeteria keretet milyen juttatásokra és milyen összegben kívánják felhasználni. Cafeteria rendszeren kívüli juttatások közi tartozik minden, a cafetéria rendszeren kívül fizetett juttatás.

Juttatások közé az alébbi ösztönzési elemek tartozhatnak:

 • Cégautó
 • Albérleti díj hozzájárulás, illetve lakhatási támogatás
 • Munkába járás költsége saját gépjárművön
 • Önkéntes nyugdíj,- egészség,- és önsegélyezőpénztár
 • Utazás
 • Étkezés
 • Üdülés
 • Munkaruha
 • Képzés
 • stb.

Hosszú távú ösztönzők
A hosszú távú ösztönzők magukban foglalják a munkavállalóknak az egyéni vagy szervezeti célok elérése érdekében odaítélt bármilyen típusú díjat, egy éven át tartó teljesítményperiódusok alapján. A hosszú távú ösztönzőket készpénzben is lehet biztosítani, de ezeket inkább saját tőkeként ítélik oda, jellemzően részvényopciók vagy korlátozott részvény formájában.

A munkaköri ösztönzési csomagok összehasonlíthatósága érdekében az értékelésnél nincs figyelembe véve a normál munkavégzési időn és beosztáson túl járó fizetési elemek, pl túlóra/műszakpótlék/készenléti díj nagysága, mert ezeknél a munkavállaló általában egyénileg dönti el azok arányát, melyért a jogszabályokban rögzített nagyságú pótlékok illetik meg.

A kalkuláció során a pénzbeli és nem pénzbeli motivációs elemek is a beszerzési áruk megkereséséhez szükséges bruttó bér nagyságával vannak figyelembe véve.

Dolgozói kompenzációs riport

A cégek számára az ösztönzéssel kapcsolatos kommunikáció hatékony eszköze az alkalmazottak számára személyre szóló teljes kompenzáció kalkulációs riport kidolgozása, amely felvázolja a munkavállalói fizetési csomag összes elemének összértékét és tudatosítja a dolgozókben a cég által nyújtott összes motiváló elem nagyságát. A kalkuláció lehet egyszeri vagy rendszeresen (pl évente) ismétlődő.

A juttatási elemek értékelése terén szerzett tapasztalataink felhasználásával vállaljuk a szervezet minden dolgozójára “Dolgozói kompenzációs riport” elkészítését a cég által megadott adatok feldolgozásával.

Az alábbi gombra kattintva tudja minta riportonkat letölteni, mely megfelelő eszköz a dolgozók számára nyújtott összes ösztönző elem bemutatására és értékük számszerűsítésére – a teljes kompenzációs csomag értékének reális bemutatására. A cég tényleges ráfordításainak bemutatása növelheti a dolgozói elkötelezettséget, elégedettséget és a szervezet iránti lojalitást.

További információ

Elérhetőségeink

LARSKOL TANÁCSADÓK
1164 BUDAPEST, ETELKÖZ U. 19.
+3620 329 2651
email: info@larskol.hu
web: www.larskol.hu

Üzenetküldés vagy érdeklődés